Варна – септемврийска столица на българското хорово изкуство

Поредните Хорови празници и IV Национален фестивал на детските и младежки хорове ще се проведат от 22 до 25 септември 2022 г във Варна. Организират се от Дирекция „Култура и духовно развитие” – Община Варна, с подкрепата на Министерство на културата и Български хоров съюз .

Осъществяват се с цел:
• културен обмен, създаване на контакти и сътрудничество между хорови колективи от страната;
• създаване на условия за развитие и подпомагане на съществуващите детски и младежки хорови колективи;
• разширяване на възможностите им за изява и обогатяване на творческия им потенциал;
• приобщаване и насърчаване на младежта към културните ценности на певческото изкуство.
Хоровите празници през 2022г. се провеждат съобразено с  епидемиологичната обстановка в страната, при спазване на всички разпоредби и правила, определени от държавните и здравни власти относно разпространението на заразата от COVID-19.
Хоровите празници се ръководят от Организационен комитет, съставен от водещи диригенти в областта на хоровото изкуство от гр. Варна и нямат конкурсен характер.

Срок за изпращане на заявки за участие – 31 август 2022.

Повече информация на www.choircomp.org