За нас

Развиваме и популяризираме заедно българското хорово изкуство от 1926-та година.

Български хоров съюз

“Български хоров съюз” е юридическо лице с нестопанска цел, създадено за осъществяване на музикално-образователна дейност. Сдружението осъществява различни по характер дейности: организиране на художествено-творчески изяви в страната и в чужбина; популяризиране на хоровото творчество от българските автори и световното хорово творчество; творческа дейност в интерес на развитието на хоровите колективи и отделните изпълнители; организиране и провеждане на музикално-образователни курсове, конкурси, фестивали и събори; участие в проекти и други.

Целите на организацията са: осъществяване на музикално-образователна и певческа дейност; създаване на условия за развитие на художественото творчество сред младата интелигенция; осъществяване и развиване на контакти между сдружението и други сродни организации в страната и чужбина; организиране на концерти, конкурси и други културни прояви, свързани с хоровото изкуство.

Мисията на Сдружението е съхраняване на хоровите традиции в България, като същевременно се работи за издигане равнището на българските хорови формации; осигуряване на възможности за повишаване и развитие на квалификацията на диригентите чрез организиране на курсове, работни срещи и ателиета; подпомагане на творческия процес в условията на COVID-19 и непредвидени обстоятелства, които пречат на регулярната дейност или поставят в риск участниците.

Екипът на организацията е изграден от доказани професионалисти в сферата на хоровото и оркестровото дирижиране. Всеки един от членовете на УС на БХС ръководи успешно своя хорова формация и/или оркестър, което ги прави информирани и компетентни по въпросите и проблемите на хоровата музика и творчество не само в България, но и по света.

Визията на екипът за бъдещето на организацията е БХС да стане гарант и стожер на хоровото изкуство у нас. Именно съюзът да подкрепя хоровите диригенти в желанието им да работят и да развиват формациите си, да повишават квалификацията си, да надграждат постигнатото и да им помага в намирането и осъществяването на контакти с партньорски и фестивални организации. БХС ще стимулира и създава условия за активна концертна и обучителна дейност на хористи и диригенти, ще работи за връщане на детските и младежки хорове във визитката на всяко българско училище. Това ще доведе до възход и на хоровете от възрастни и ще вдигне нивото им. В настоящия момент една от основните дейности на организацията е да покаже, че хоровото пеене е един от най-успешните инструменти за справяне със стреса и психическото натоварване и да защити правото на хоровете и диригентите да работят в условията на извънредна ситуация.

Управителен съвет:
2021 - 2025