Заявление за членство

Присъединете се към Българския хоров съюз!

 

Настоящият формуляр Ви дава възможност да кандидатствате за членство в Български хоров съюз директно през нашия сайт. За да считаме Вашата кандидатура за валидна, моля да ни предоставите актуална и изчерпателна информация, както и точни данни за обратна връзка.

С изпращането на Вашите данни Вие автоматично заявявате желанието си за членство в БХС като декларирате, че приемате неговите идеи, програма и Устав. Асоциирането към БХС може да бъде продиктувано единствено от желанието за постигане единение на българските хорове.

След като изпратите попълнения формуляр, на посочения имейл адрес можете да заплатите своя членски внос. Вноската за колективно членство в БХС е 50,00 лв. на година, а за индивидуално членство е 25,00 лв. на година.

Банкова сметка на Български хоров съюз:
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА – СОФИЯ
BIC – UBBSBGSF
IBAN – BG82UBBS 80021046300340

Ако по дадена причина предпочитате да не използвате настоящата форма, можете да изтеглите празно заявление за членство от раздел Документи и да ни го изпратите попълнено и сканирано на имейл адреса на съюза – contact@choirunion-bg.com.

Формуляр за кандидатстване

Основни данни:
Състав на хора:
Данни за връзка:

Изпрати