Общо събрание на сдружение „Български хоров съюз“

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 30, ал. 2, 3 и 4 от Устава на Сдружение „Български хоров съюз“, Управителния съвет на сдружението реши:
Свиква Общо събрание на БХС на 17.03.2024 г., неделя, от 11.00 часа в гр. София на ул. „Оборище“ 17 , НМУ „Л. Пипков“, зала 1