Общо събрание на сдружение „Български хоров съюз“

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 30, ал. 2, 3 и 4 от Устава на Сдружение „Български хоров съюз“ и във връзка с чл. 4, ал. 1 и 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, Управителния съвет на сдружението реши:
Свиква Общо събрание на БХС на 26.03.2023 г., неделя, от 13.00 часа в гр. София на ул. „Оборище“ 17 , НМУ „Л. Пипков“, зала 1.