Съобщение

Уважаеми колеги,

На свое заседание УС на БХС определи следните хорови събития в страната, които ще бъдат подкрепени от Съюза през 2024:

  1. XI международен хоров фестивал „Черноморски звуци” – Балчик, 12 – 16 юни;
  2. I фестивал на духовната музика „Трисвятую песн припевающе (Света София – Премъдрост Божия) – София, 19 – 23 юни;
  3. II национален хоров фестивал за смесени и еднородни хорове „Нека да е лято” – Бургас, 28 – 30 юни ;
  4. 42 Международен хоров конкурс „Проф. Г. Димитров” и VI национални празници на детските и младежки хорове – Варна, 12 – 15 септември;
  5. Музикални празници „П. Стайнов” – Казанлък, 30 ноември – 1 декември;
  6. IX национален фестивал на коледната и новогодишната песен – Хасково, 13 – 15 декември

Повече информация за фестивалите, регламент, статут и заявка за участие  можете да намерите в раздел „Събития“ на сайта.

Подкрепата обхваща различни аспекти в процесите на организация и провеждане, които ще бъдат обсъдени конкретно за всяко събитие на предстоящото Общо събрание.

УС на БХС Ви уведомява, че списъкът ще бъде актуализиран ежегодно.

За целта всички организатори на фестивали и други, трябва да изпращат писма за подкрепа до УС в срок до 31 януари на съответната година, в което да посочат датите за провеждане и исканата форма на подкрепа.

Адрес за кореспонденция – contact@choirunion-bg.com