Три български хора се включват в международен проект

Детски хор „Бодра смяна“ при НДД – Софияхор на пловдивските младежи „Стефка Благоева“ при ЦПЛР – ОДК – Пловдив и детски хор „Орфей“ при Младежки център  – Хасково се включват в международен проект на фондация „Дарби“ – София.

Проект BGCULTURE-2.001-0029
„България – Норвегия пеят!“
Финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2014-2021 г.
Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“
Бенефициент: Фондация „Дарби”
Общата цел на проекта е свързана със засилване на социалното и икономическо развитие в Европа чрез транснационално културно сътрудничество и обмен на добри практики между България и Норвегия в областта на хоровото и певческо изкуство.
Събитията започват през м. април с гостуване в Осло и ще продължат с международен хоров камп през юли в Приморско. Дейностите включват и поредица от концерти в малки населени места в България – Малко Търново, Хасковски минерални бани, Смолян и др.