Членски уикенд на Европейската хорова асоциация (ECA)

Членството на БХС в Европейската хорова асоциация вече дава своите резултати. След поканата за участие в Международна конференция Quo vadis в Косово, сега има нова възможност за срещи с колеги от цяла Европа и споделяне на добри практики. ЕСА кани всички желаещи да се включат в Членски уикенд и Общо събрание през ноември във Вилнюс.

Какво включва събитието, което ще се проведе от 17 до 19 ноеври 2023 година:

6 дискусионни кръга за избор на 17 ноември
– време за работа в мрежа, време за среща с приятелите ви и създаване на нови контакти
– нашето официално Общо събрание за членове  на 18 ноември
– семинар за това как да направите вашите събития по-достъпни / приобщаващи и
по-екологични
– работилница за литовска народна музика
– концерти с литовски хорове
– време да откриете очарованието на стария град на Вилнюс
Следователно в продължение на два дни ще имате уникален шанс да общувате, да учите, да пеете и да се срещнете с вашите
колеги хорови ентусиасти. Това е и вашата възможност да допринесете за бъдещето на Европа.

Събитието е предназначено за членове на БХС, заплатили чл. внос за 2022 и 2023 година.

За повече информация, както и детайли за участие се обръщайте към Елена Шопова – секретар на БХС.