Деница Узунова

Член на Управителния съвет на БХС

Деница Узунова

Член на Управителния съвет на БХС

Телефон: 0895610432

Email: denica.uzunova@abv.bg

Регион: Варна, Добрич, Шумен, Търговище

Деница Узунова е възпитаник на проф. Вичева по дирижиране от първия випуск на специалността „Музикална педагогика“ в Шуменски университет “Еп. К. Преславски”. Още като отлична студентка е поканена от проф. Вичева за хормайстор на смесения хор “Родни звуци” и детския хор “Бодра песен” . От 1995 година е втори диригент на детския хор, а от 2011 година негов художествен ръководител и диригент.  Д. Узунова участва в международни курсове за диригенти  с професорите Борис Тевлин (Русия), Елен Ги (Франция), Лари Уайът (САЩ), проф. Ервин Ортнер (Австрия), проф. Марин Чонев и доц. Крикор Четинян (България).

Носител е на Първа награда в ІІІ национален конкурс за педагози, работещи в извънкласната и извънучилищна  дейност, организиран от фестивална програма „Приятели на България” и Министерство на образованието (2010); Специалната награда на Министерство на образованието и науката от международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищни дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците“ (2014); Наградата на Шумен два пъти (2017, 2021), Наградата „Учител на годината“ (2016),  Наградата „Неофит Рилски“ (2016).

Двигател е на организирането и провеждането  на Международните детско-юношески хорови празници “Добри Войников” в Шумен, член е на УС на Българския хоров съюз.

Деница Узунова е член на жури на вокални и хорови конкурси, автор  на книга и статии по теми от областта на хоровото изкуство.