Хорови празници – Варна 2022

Място: Варна, Градска художествена галерия „Борис Георгиев“; Държавна опера – Варна – Изградена външна сцена; Външна сцена пред църквата „Свети Николай Чудотворец“; Сцена „Раковина“

Дата: 22 Септември 2022, Четвъртък

Начало: 20:00

Хоровите празници и IV Национален фестивал на детските и младежки хорове – Варна 2022 ще се проведат от 22 до 25 септември 2022 г. Организират се от Дирекция „Култура и духовно развитие” – Община Варна. Осъществяват се с цел:
• културен обмен, създаване на контакти и сътрудничество между хорови колективи от страната;
• създаване на условия за развитие и подпомагане на съществуващите детски и младежки хорови колективи;
• разширяване на възможностите им за изява и обогатяване на творческия им потенциал;
• приобщаване и насърчаване на младежта към културните ценности на певческото изкуство.
Хоровите празници през 2022 г. се провеждат съобразено с епидемиологичната обстановка в страната, при спазване на всички разпоредби и правила, определени от държавните и здравни власти относно разпространението на заразата от COVID-19.
Хоровите празници се ръководят от Организационен комитет, съставен от водещи диригенти в областта на хоровото изкуство от гр. Варна и нямат конкурсен характер. 

Програмата на Хоровите празници се определя от Организационния комитет и включва: 

а) Официално откриване и концерт – 22 септември с начало 20:00 часа;

б) Концерти на участниците в Хоровите празници – 23 и 24 септември с начало 18:00 часа; 1. Градска художествена галерия „Борис Георгиев“; 2. Държавна опера – Варна – Изградена външна сцена; 3. Външна сцена пред църквата „Свети Николай Чудотворец“; 4. Сцена „Раковина“.

в) Концерти на участващите колективи в Хорови празници за обществеността на гр. Варна в Delta Planet Mall – Варна (14:00 часа) и хоров концерт на специално изградена за целта сцена на площад „Антон Новак“ (на входа на Морска градина – 18:00 часа) – 24  септември;
Забележка: Участието на хоровите колективи в концертите и мероприятията на Фестивала е задължително.

г) Събрание на Български хоров съюз, което ще се проведе на 24 септември от 11:00 часа в репетиционната зала на Хорова школа „Проф. Марин Чонев“ – ул. „Мусала“ № 7.

Повече информация можете да откриете на www.choircomp.org

Адрес за кореспонденция:
гр. Варна
Община Варна
Дирекция „Култура и духовно развитие”
Международен майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров”
Хорови празници – Варна 2022
Артистичен секретар: Ганчо Ганчев
GSM: 0889 919 426
e-mail: office@choircomp.org