Ганчо Ганчев

Gancho Ganchev

Ръководител и диригент на Варненска детско-юношеска опера, Диригент на Варненски камерен оркестър, Ganchev – Bend,  Артистичен секретар на Международен майски хоров конкурс проф. Георги Димитров, Гл. експерт Оркестри и ансамбли в дирекция Култура и духовно развитие – Община  Варна.

От 2002 година – до момента, заема и длъжността Главен експерт Оркестри и ансамбли  в дирекция Култура и духовно развитие – Община  Варна. Осъществява културни събития включени в календара на дирекцията, грижи се за доброто взаимодействие на съществуващите културни институции, музикални състави и хорови формации в града с общинската администрация, участва в комисии за разпределение на бюджетни средства и др.

Като Артистичен секретар на Международен майски хоров конкурс Проф. Георги Димитров, е отговорен за цялостната художествена и техническа организация на неговите ежегодни издания. Регулира отношенията и отговаря за членството на Конкурса в Европейската асоциация, връчваща Голямата награда на Европа за хорово пеене.

Заместник председател е на управителния съвет на Български хоров съюз.