Нова страница в дейността на УС на БХС

Уважаеми колеги, на 11 март 2023 година бе проведена среща на УС на БХС с част от ръководството на Европейската хорова асоциация, на която бяха обсъдени бъдещите контакти между двете организации. Членството на БХС в Асоциацията ще бъде тема на разговори на предстоящото общо събрание в София. За да бъдете подготвени и да изкажете аргументирано мнение по въпроса, моля, изгледайте предоставената ни от тях презентация, която показва детайли за структурата и дейностите на тази организация, както и ползите от членство в нея. Подчертавам, че ползите ще бъдат достъпни само за редовни членове на хоровия съюз.

Presentation-ECA_with-IGNITE_BG_03-2023